Alla fotograferingar bokas i förväg och avtal skrivs. Vi kommer gemensamt fram till en tid och plats som känns bra för er. Bokningar sker via mail (se fliken Kontakt”).


”VANLIGA” FOTOGRAFERINGAR

Litet paket: 1063 kr
5 digitala bilder ingår

Medium paket: 1625 kr
10 digitala bilder ingår

Spara 64 kr*

Stort paket: 2688 kr
20 digitala bilder ingår
Spara 250 kr*


HÄSTFOTOGRAFERINGAR

Vid alla hästfotograferingar får man gratis låna en fotogrimma för att säkert kunna skapa en frihetskänsla i bilderna.

Litet paket: 1100 kr
5 digitala bilder ingår, varav 1 bild med bortredigerad fotogrimma

Medium paket: 1713 kr
10 digitala bilder ingår, varav 3 bilder med bortredigerad fotogrimma
Spara 87 kr*

Stort paket: 2844 kr
20 digitala bilder ingår, varav 5 bilder med bortredigerad fotogrimma
Spara 281 kr*

Exempel på hur bortredigering av en fotogrimma kan se ut:


TÄVLINGAR/MATCHER/EVENEMANG

Vid evenemang där jag fotograferar (t.ex. tävlingar/matcher) enskilda personer/ekipage kan bilder köpas för 100 kr styck.

Tipsa mig gärna om det är något evenemang ni önskar att jag fotograferar vid.


FÖRETAG/FÖRENING/ANDRA UPPDRAG

Uppdrag där det är lämpligare med timlön (där väldigt många bilder tas, som vid t.ex. evenemang) ligger timlönen på 250 kr/h exklusive moms (313 kr/h inkl. moms). I timlönen räknas då även redigering av bilderna in.